ZŠ Norbertov

Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Norbertov 1/126
162 00, Střešovice

http://www.norbertov.cz

tel.:   234 674 511
datová schránka: kbdj7re
ředitelka: Mgr. Karolína Čermáková
kapacita: 44 míst / 2 třdy
typ zařízení: ZŠ


Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školy


Základní škola se nachází v klidné vilové čtvrti Střešovice naproti kostelu sv. Norberta. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků – anglický jazyk od 1. třídy (1. a 2. třídy 2 hodiny týdně, 3. – 7. třídy 3 hodiny týdně a 8. – 9. třída 4 hodiny týdně). Od 6. třídy si mohou žáci vybrat buď estetickou výchovu, nebo německý jazyk. Žáci s estetickou výchovou mají německý jazyk od 7. třídy (1 hodiny estetické výchovy, 2 hodiny německý jazyk). V 1. a 2. třídách se děti učí číst metodou sfumato.

Důraz klademe na přátelskou atmosféru školy akbdj7re na korektní jednání s rodiči. Cílem školy je naučit děti samostatně myslet, umět vyhledávat informace a používat je při hodinách. Při testování SCIO dosahují naši žáci nadprůměrných výsledků, v mnoha testovaných oblastech jsou lepší než 70%, resp. 80 % testovaných žáků. Žáci 9. třídy jsou velmi úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy.

Ve škole máme 2 počítačové pracovny, kuchyňku, keramickou dílnu a zelenou učebnu.

Ve škole pracuje 6 oddělení školní družiny.

Zájmové aktivity


Škola nabízí na počátku školního roku ve spolupráci s různými agenturami (Kroužky, Beru kroužky, Tatran Střešovice, Bricks 4 Kidz, Hýbeme dětmi aj.) skoro 30 kroužků. Již několik let spolupracujeme s agenturou Akcent, jejíž lektoři- rodilí mluvčí u nás vedou kroužky Hravá angličtina (1. a 2. třída) nebo Konverzace v anglickém jazyce (pro žáky 2. stupně). Zároveň spolupracujeme s AŠSK a pro družinové děti otvíráme kroužek hodina pohybu navíc.

Škola již několik let spolupracuje s Prev-Centrem, které pro naše žáky připravuje programy primární prevence.

Ceny (školkovné, stravné)


Školné – školní družina: 200 Kč/měsíc

Stravné: 28 Kč – 32 Kč podle věku dítěte.

Další informace


Škola pořádá pro děti různé aktivity – Čarodějnice na Norbertově, maškarní rej, plavecký kurz v Srní (pro 2. a 3. třídy), školu v přírodě (1., 4. a 5. třídy) a lyžařský zájezd do rakouských Alp pro žáky 3. – 5. tříd. Pro žáky 2. stupně organizujeme seznamovací kurz (6. třídy), lyžařský výcvikový kurz (7. třídy), výukový zájezd do Německa, popř. do Rakouska, na jaře zájezd s výukou anglického jazyka do Velké Británie.

Během školního roku třídy zpracovávají různé projekty, navštěvují divadla, výstavy, jsou pro ně připravovány různé přednášky.