Registrace dítěte pro příjímací řízení do ZŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Nepovinné otázky 4 Tisk žádosti 5 Rezervace času

Zápisy pro letošek byly ukončeny

Následuje nahlížení do spisu a vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách škol.


K zápisu do ZŠ potřebujete především Žádost o přijetí dítěte a to vyplněnou. Po vyplnění tohoto registračního průvodce Vám budou vygenerovány vyplněné tiskopisy žádosti. Ty si prosím vytiskněte na papír nebo do PDF.

Co vám umožňuje tento registrační průvodce:

 • Vyplnit registrační údaje do systému, což později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis.
 • Vytisknout si předvyplněné Žádosti o přijetí pro každou ZŠ, do které se hlásíte.
 • Zarezervovat si konkrétní časy zápisu v každé škole na termíny, které Vám vyhovují.

Jak tento registrační průvodce funguje:

 • Registrace dětí a rezervace časů pomocí tohto průvodce byla spuštěna 17. března 2021 a bude ukončena 06. dubna 2021, tedy v noci před prvním dnem zápisů.
 • Na pořadí registrací nezáleží, rozhoduje pouze spádovost, proto s registrací nespěchejte a vše raději pečlivě vyplňte.
 • Ke své registraci se můžete kdykoli vrátit, informace změnit či doplnit a dokonce si můžete rezervovat i jiné časy zápisu.

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců.
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí.
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt).
 • Termín zápisů do 1. tříd byl stanoven na 07. a 08. dubna 2021

Itinerář

 • 17. března 2021 - spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 06. dubna 2021 - ukončení registrací
 • 07. a 08. dubna 2021 - zápisy v základních školách
 • 05. května 2021 od 14:00 do 16:00 - nahlédnutí do spisu
 • 06. května 2021 ve 12:00 - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých škol (ředitelé budou seznam aktualizovat 1x týdně)
 • 10. května 2021 od 14:00 do 16:00 - odevzdání Zápisových lístků
 • 24. května 2021 - ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek škol

Podrobné informace

Technické informace

 • Většina dětí se v systému již nachází (děti, které měly loni odklad a děti, které se nachází v registru obyvatel). Vy budete pouze doplňovat další nutné údaje.
 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.