Registrace dítěte pro příjímací řízení do ZŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Nepovinné otázky 4 Tisk žádosti 5 Rezervace času

Registrace pro letošek byly ukončeny

Následují zapisy do ZŠ ve dnech 21. a 22. dubna 2020. Systém Vám bude opět k dispozici příští rok a to s dostatečným předstihem před vlastním termínem zápisů. Děkujeme.

TIP: Pokud si potřebujete znovu vytisknout některou z žádostí, tak přímé odkazy na jejich vytištění najdete v emailu, kterým Vám byl zaslán po rezervaci časů zápisu. Žádost vám na požádání vytisknou také ve škole přímo při zápisu.


K zápisu do ZŠ potřebujete především Žádost o přijetí dítěte a to vyplněnou. Po vyplnění tohoto registračního průvodce Vám budou vygenerovány vyplněné tiskopisy žádosti. Ty si prosím vytiskněte na papír nebo do PDF.

Co vám umožňuje tento registrační průvodce:

 • Vyplnit registrační údaje do systému, což později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis
 • Vytisknout si předvyplněné Žádosti o přijetí pro každou ZŠ, do které se hlásíte
 • Zarezervovat si konkrétní časy zápisu v každé škole na termíny, které Vám vyhovují

Jak tento registrační průvodce funguje:

 • Registrace dětí a rezervace časů pomocí tohto průvodce bude spuštěna 6. dubna 2020 a ukončena 20. dubna 2020, tedy v noci před prvním dnem zápisů.
 • Na pořadí registrací nezáleží, rozhoduje pouze spádovost, proto s registrací nespěchejte a vše raději pečlivě vyplňte
 • Ke své registraci se můžete kdykoli vrátit, informace změnit či doplnit a dokonce si můžete rezervovat i jiné časy

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)
 • Termín zápisů do 1. tříd byl stanoven na 21. a 22. dubna 2020

Podrobné informace

Technická omezení

 • Většina dětí se v systému již nachází (děti, které měly loni odklad a děti, které se nachází v registru obyvatel). Vy budete pouze doplňovat další nutné údaje.
 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.