Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Registrace dítěte pro příjímací řízení do ZŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Nepovinné otázky 4 Tisk žádosti 5 Rezervace času

Zápisy pro letošek byly ukončeny

Následuje nahlížení do spisu a vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách škol.


K zápisu do ZŠ potřebujete především Žádost o přijetí dítěte a to vyplněnou. Po vyplnění tohoto registračního průvodce Vám budou vygenerovány vyplněné tiskopisy žádosti. Ty si prosím vytiskněte na papír nebo do PDF.

Co vám umožňuje tento registrační průvodce:

 • Tento průvodce slouží pro děti rodičů (Čechů i cizinců) trvale žijících na území Prahy 6.
 • Vyplnit registrační údaje do systému, což později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis.
 • Vytisknout si předvyplněné Žádosti o přijetí pro každou ZŠ, do které se hlásíte.
 • Zarezervovat si konkrétní časy zápisu v každé škole na termíny, které Vám vyhovují.

Jak tento registrační průvodce funguje:

 • Registrace dětí a rezervace časů pomocí tohto průvodce byla spuštěna 18. března 2024 a bude ukončena 15. dubna 2024.
 • Na pořadí registrací nezáleží, rozhoduje pouze spádovost, proto s registrací nespěchejte a vše raději pečlivě vyplňte.
 • Ke své registraci se můžete kdykoli vrátit, informace změnit či doplnit a dokonce si můžete rezervovat i jiné časy zápisu. Opět zadejte jméno, příjmení a datum narození dítěte. Po zaslání kontrolní SMS budete vpuštěni zpět do registrace.

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců.
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí.
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt).
 • Termín zápisů do 1. tříd byl stanoven na 16. a 17. dubna 2024

Itinerář

 • 18. března 2024 - spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 16. a 17. dubna 2024 - zápisy v základních školách
 • 16. května 2024 od 14:00 do 16:00 - nahlédnutí do spisu
 • 17. května 2024 ve 12:00 - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých škol (ředitelé budou seznam aktualizovat 1x týdně)
 • 22. května 2024 od 14:00 do 16:00 - odevzdání Zápisových lístků
 • 03. června 2024 - ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek škol

Podrobné informace

Technické informace

 • Většina dětí se v systému již nachází (děti, které měly loni odklad a děti, které se nachází v registru obyvatel). Vy budete pouze doplňovat další nutné údaje.
 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.