Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Půdní vestavby

Půdní vestavba ZŠ JAK

V červenci 2021 bylo Radou městské části Praha 6 odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, který však i přes opakované výzvy neposkytnul součinnost nutnou k podpisu smlouvy. Z tohoto důvodu byl Radou městské části Praha 6 v září tento dodavatel vyloučen a zároveň bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo s dalším účastníkem v pořadí. Vyloučený účastník následně podal koncem září námitku proti úkonu zadavatele – proti svému vyloučení. Tuto námitku zadavatel odmítnul. Po uplynutí zákonem stanovených lhůt pro podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele a po následném uplynutí lhůty pro odvolání byla dne 12.11.2021 uzavřena smlouva o dílo, která byla dne 15.11.2021 vložena do registru smluv. Dne 19.11.2021 proběhne předání staveniště a bude zahájena realizace díla.

Půdní vestavba ZŠ NÁM. SVOBODY A ZŠ E. DESTINNOVÉ

V základních školách dojde k navýšení kapacity o 240 žáků díky tomu, že v půdních vestavbách vzniknou kmenové třídy, odborné učebny, studovny, knihovna, herna, keramická dílna, PC učebna, kabinety a odpovídající hygienické zařízení.

Ve vnitrobloku budou vybudovány nové schodišťové věže s výtahy a v objektu ZŠ nám. Svobody 2 vznikne kuchyně.

Předpokládané náklady na realizaci půdních vestaveb: 98 mil. Kč

Začátek stavby: Červenec 2021

Konec stavby: Srpen 2022

náhled souboru
[ JPG • 195kB • 1171×828 (8bit 3ch) ]

1

náhled souboru
[ JPG • 146kB • 994×702 (8bit 3ch) ]

2

náhled souboru
[ JPG • 102kB • 949×673 (8bit 3ch) ]

3

náhled souboru
[ JPG • 270kB • 1405×994 (8bit 3ch) ]

4

náhled souboru
[ JPG • 82kB • 672×478 (8bit 3ch) ]

5

náhled souboru
[ JPG • 144kB • 1181×837 (8bit 3ch) ]

6

náhled souboru
[ JPG • 150kB • 750×501 (8bit 3ch) ]

7

náhled souboru
[ JPG • 1163kB • 1512×2016 (8bit 3ch) ]

8

náhled souboru
[ JPG • 1164kB • 1512×2016 (8bit 3ch) ]

9

náhled souboru
[ JPG • 1529kB • 1512×2016 (8bit 3ch) ]

10

náhled souboru
[ JPG • 1304kB • 1512×2016 (8bit 3ch) ]

11

Staví se schodišťové věže, buduje se podlaha v půdě a začínáme zateplovat. Start školního roku jsme zvládli, všude bylo skvěle uklizeno.

náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru

 


20. 1. 2022 Hrubá stavba schodišťových věží je dokončena. Připravuje se výstavba prosklené výtahové šachty. Prostor podkroví je rozčleněn příčkami na jednotlivé místnosti, provádějí se stropy. Jsou dokončeny hlavní trasy inženýrských sítí, tj. rozvody vzduchotechniky, vody, kanalizace, topení. V nižších podlažích škol se postupně vyměňují prosklené příčky za nové.

náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru