ZŠ a MŠ Červený vrch

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Alžírská 680/26
160 00, Vokovice

http://www.zscvrch.cz

tel.:   235 007 513
fax.:  235 358 172
datová schránka: 9ie3dfp
ředitelka: PaedDr. Marie Cibulková
kapacita: 78 míst / 3 třdy
typ zařízení: ZŠ a MŠ


Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školy


Běžná bezbariérová základní škola, na druhém stupni v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Matematicko - fyzikální fakulty UK a FTVS UK. Je moderní vybavením, ale i přístupem ke vzdělávání žáků, školou otevřenou.

Zájmové aktivity


Nabízíme řadu mimoškolních aktivit a zájmových kroužků (sportovních, výtvarných, hudebních, tanečních), které jsou vedeny jak učiteli, tak externími pracovníky DDM a podobných organizací. 

Ceny (školkovné, stravné)


Školní družina  300,- Kč za měsíc

Stravné pro žáky 1. tříd  28,- Kč za oběd (možnost objednávání i rušení elektronicky, výběr ve většině případů ze 3 jídel)

Další informace


Žáci i učitelé pracují podle školního vzdělávacího programu SOUZNĚNÍ -  S -spolupráce, O - otevřenost, U - úspěšnost, upřímnost, Z - zájem, zábava, N -naslouchání, E - etika, empatie, ekologie, N - nápady,I - integrace, inkluze, inovace.