ZŠ Petřiny - sever

Základní škola Petřiny-sever, Praha 6, Na Okraji 43
Na okraji 305/43
162 00, Veleslavín

http://www.zspetriny.cz

tel.:   235 090 730
fax.:  235 090 752
datová schránka: i7q3esz
ředitelka: Jana Kindlová
kapacita: 60 míst / 2 třdy
typ zařízení: ZŠ


Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školy


Základní škola Petřiny-sever se nachází v klidném prostředí sídliště Petřiny obklopena zelení, stranou dopravního ruchu a přesto dobře dostupná MHD. Žákům na 1. stupni nabízíme  program Začít spolu od 4. ročníku pak v kombinaci s  klasickou výukou. Na 2. stupni nabízíme žákům zařazení do tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel.     

 

Zájmové aktivity


Škola dětem nabízí široký výběr zájmových aktivit. Nabídka je zveřejněna na webových stránkách školy www.zspetriny.cz 

Ceny (školkovné, stravné)


STRAVNÉ

žáci 7-10 let  29,- Kč  / měs. trv.příkaz 580,- Kč /
      11-14 let  31,- Kč  / měs. trv.příkaz 620,- Kč /
      15 let  32,- Kč  / měs. trv.příkaz 640,- Kč /

ŠKOLNÍ DRUŽINA platba za školní družinu na 250,- Kč měsíčně

 

Další informace


 • Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných pracovnách – chemie, fyzika, výpočetní technika, dvě tělocvičny, dvě učebny pro VV, truhlářská dílna, keramika. Interaktivní technikou jsou vybaveny některé kmenové třídy na 1. a 2. stupni a všechny odborné pracovny mimo VV a dílny.
 • Žáci 9. a 8. tříd si vybírají podle zájmu z nabídky volitelných předmětů.
 • Do výuky zařazujeme na obou stupních projektové vyučování.
 • Pořádáme pro děti a jejich rodiče tvořivé výtvarné dílny s výtěžkem určeným pro adopci na dálku, podporujeme svými výtvarnými pracemi charitativní organizace.
 • Společné akce pomáhají k dobré komunikaci – vánoční trhy, třídní akce, Zahradní slavnost.
 • Protidrogovou prevenci zajišťuje škola nabídkou zájmových aktivit, účastí dětí na zážitkových kurzech, přednáškami, spoluprací s odborníky, řešením problémů v jejich počátku, otevřeností v komunikaci s žáky, prací s třídními kolektivy.
 • Žáci pravidelně vyjíždí na školy v přírodě, lyžařské i jazykové kurzy, výlety, navštěvují divadla, výstavy, koncerty. Zúčastňují se úspěšně vědomostních i sportovních soutěží.
 • Výtvarné třídy se účastní kurzů malování v plenéru, prezentují svá díla na výstavách, oděvní tvorbou pravidelně udivují návštěvníky módní přehlídky na Zahradní slavnosti.
 • V odpoledních hodinách nabízíme dětem velký výběr kroužků.
 • Dětem z 1. stupně poskytuje bohatý program ŠD – ranní 6.30–7.45 hod., odpolední 11.40–18.00 hod.
 • Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde si děti mohou denně vybírat ze tří připravovaných jídel.
 • Školní poradenské centrum věnuje pozornost žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytuje individuální pomoc žákům a jejich rodičům, spolupracuje s pedagogy.
 • Areál školy poskytuje sportovní vyžití, krásná a prostorná zahrada se skleníkem prostor k výuce, hrám i setkávání třeba u táboráku.