ZŠ Dědina


Žukovského 580/6
161 00, Liboc

http://www.zsdedina.cz

tel.:   235 355 185
fax.:  235 355 185
datová schránka: epnz2eh
ředitel: Mgr. Mojmír Dunděra
kapacita: 75 míst / 3 třdy
typ zařízení: ZŠ

náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školy


Základní škola Dědina je školou se 700 žáky, je umístěna ve zdravém prostředí západního okraje města v bezprostřední blízkosti obory Hvězda a Divoké Šárky.

Je tvořena prvním a druhým stupněm, školní družinou a školní jídelnou.

Škola vzdělává od roku 2007 podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Školní vzdělávací program Dědina resp. Školní vzdělávací program Dědina – waldorfská škola.

Základní škola Dědina má oficiální status fakultní školy Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Studenti těchto fakult vykonávají ve škole povinnou praxi. Praxe zahrnují náslechy a praktickou výuku s následnými rozbory s vedoucími učiteli a případně besedy s ředitelem o organizaci a vedení školy. Kromě toho vykonávají ve škole praxe studenti alternativních pedagogických směrů, kteří si praxe sjednávají individuálně a studenti ze Středních odborných učilišť.

Zájmové aktivity


Škola podporuje smysluplné trávení odpoledního volného času svých žáků bohatou nabídkou kroužků sportovního, uměleckého, jazykového, počítačového zaměření, využívá moderních sportovišť v areálu školy, tělocvičen, keramické dílny, hudebního sálu, tanečního sálu i dalších odborných učeben. Pro žáky 1. stupně je k dispozici dobře vybavená školní družina. Při škole pracuje kvalitní pěvecko-instrumentální soubor Musica e Danza a dramatický soubor žáků waldorfských tříd..

Ceny (školkovné, stravné)


Ceny obědů žáci:   

7 – 10 let          31,- Kč

11 – 14 let        33,- Kč

15 a více let      35,- Kč

Cizí strávníci:     117,- Kč

Poplatek za školní družinu pro školní rok 2021/2022      250,- Kč

Další informace


Spolky Klub přátel školy pro klasickou část školy a Waldorfská aktivita pro waldorfskou část, podporují aktivity školy a spolupodílí se na jejich organizaci i financování. Zájem rodičů o školu podporují i tradiční akce školy – vánoční besídky, divadelní představení, masopust, koncerty a taneční představení, jarmarky, školní projekty, organizace přednášek a zábavná odpoledne pro žáky na konci školního roku.

Při škole je ustavena fungující Školská rada, která se pravidelně schází a plní povinnosti vymezené Školským zákonem.