Zemřela dlouholetá ředitelka MŠ Velvarská

Ve věku 71 let navždy odešla Libuše Lichtnegerová – bývalá dlouholetá ředitelka MŠ Velvarská, která svou obětavostí, empatií a příkladnou pracovitostí přispěla ke zkvalitnění předškolního vzdělávání v Praze 6.

  • Datum publikace: 26.04.2022
  • Katastrální území: Dejvice

Svou profesní dráhu se školstvím Prahy 6 Libuše Lichtnegerová spojila již v roce 1971. Postupně působila rok v MŠ Slunná, pět let v MŠ Pod Novým lesem a čtyři roky v MŠ Bílá jako pedagog pro předškolní vzdělávání. Od 1. září 1984 nastoupila na pozici ředitelky MŠ Velvarská, tuto školku pak úspěšně vedla celkem 33 let.

MŠ Velvarská se zásluhou paní ředitelky Lichtnegerové stala jedním z nejvyhledávanějších zařízení předškolního vzdělávání v Praze 6. Svým spravedlivým lidským přístupem si paní ředitelka rychle získala přízeň rodičů a kolegů. Ti na ní za dlouhá léta vzájemné spolupráce rovněž oceňovali její neutuchající entuziasmus, obětavost a organizační schopnosti. MŠ Velvarská byla díky tomu známa přívětivou atmosférou, v níž se děti, pedagogové i rodiče cítili velmi dobře. Pod vedením paní ředitelky se MŠ Velvarská v mnohých oblastech stala vzorem dobré praxe, z níž mohly čerpat ostatní školky v městské části Praha 6 i za jejími hranicemi.

Z ředitelské pozice Libuše Lichtnegerová odešla 31. července 2017, nicméně principy, které školce během svého zdejšího působení dokázala vtisknout, zůstávají v MŠ Velvarská dodnes.

Tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým, zejména pak rodině a nejbližším příbuzným paní ředitelky. Rozloučení s Libuší Lichtnegerovou proběhne v kruhu rodiny.

náhled souboru