Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Šestka opět ocenila své nejlepší učitele

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

  • Datum publikace: 28.03.2024

„Je mi ctí každoročně uznat práci těch nejlepších prostřednictvím ocenění Vynikajících učitel. Vážím si jejich práce, která je důležitá nejen pro rozvoj intelektuálních schopností dětí, ale také pro formování hodnot, charakteru, schopnosti spolupracovat a respektovat jeden druhého,“ říká místostarostka pro oblast školství Prahy 6 Mariana Čapková, která ocenění předala během slavnostního odpoledne ve Ville Pellé.

Ty nejlepší učitele z jednotlivých škol vybírala Komise pro výchovu a vzdělávání na základě doporučení ředitelů a ředitelek ve čtyřech kategoriích, a to za vynikající výsledky v každodenní praxi, za výjimečné výkony nad rámec běžné činnosti, ocenění pro začínající učitele a také pro ty, jež mají dlouhodobé zásluhy na vzdělávání.

Ocenění Vynikající učitel uděluje Praha 6 od roku 2005 na návrh ředitelů a ředitelek základních i mateřských škol. Laureáty vybírá porota jmenovaná z řad členů Rady MČ Praha 6 a Komise pro výchovu a vzdělávání. Dosud bylo oceněno 175 učitelek a učitelů. K pamětnímu listu a pamětní minci jim městská část přiděluje i finanční odměnu. Organizaci slavnostního odpoledne pro učitele finančně podpořila nadace The Kellner Family Foundation. O hudební doprovod se postarali žáci Základní umělecké školy Petřiny.

Vynikající učitelé 2024

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi

Alice Majerová, MŠ Terronská – profesní kariéru zasvětila MŠ Terronská, kde působí již dvacet let. Věnuje se grafomotorice, čtenářské a matematické pregramotnosti, zabývá se rovněž oblastí týraných dětí. Pracuje se studenty ze Střední pedagogické školy a VOŠ, předává jim své letité zkušenosti v rámci vedení jejich odborných praxí. Sedm let vedla kroužek hry na zobcovou flétnu. Vyrábí si vlastní pomůcky a je vždy velmi milým a ochotným „parťákem“ pro všechny zaměstnance.

Jan Boněk, ZŠ Dědina – je nadšeným waldorfským odborným učitelem dějepisu. Do epochového vyučování zařazuje jak vlastní poutavé vyprávění, tak IT a prezentační techniku či projektové a skupinové formy práce. Do výuky zve pamětníky či kolegy, kteří dětem dokážou dané téma přiblížit díky svému hlubokému zájmu o věc. Pořádá návštěvy muzeí a jiných historických míst a památek. Jeho žáci letos odsadili první místa v dějepisné olympiádě. Působí jako konzultant pro studenty Pedagogické fakulty UK v oblasti alternativní pedagogiky.

Petra Oherová, ZŠ Marjánka – v ZŠ Marjánka působí již sedm let jako učitelka matematiky, zeměpisu a finanční gramotnosti. Je koordinátorkou školního vzdělávacího programu. Ve své praxi se zaměřuje na interaktivní metody výuky jako je projektová výuka, skupinová práce a práce s reálnými situacemi. Věnuje se odborné a specifické práci v detašovaném pracovišti pro ukrajinské žáky s důrazem na podporu českého jazyka a využívání moderních výukových technologií. Je spoluautorkou učebnice Hravý zeměpis 8: Evropa a Česká republika.

Ocenění za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Katarína Bičanová Gálová, ZŠ Marjánka – V ZŠ Marjánka působí již třináct let, z toho 4 roky jako učitelka anglického jazyka s aprobací tělesná výchova, anglický jazyk. Je držitelkou řady mezinárodních certifikátů. Organizuje konference v rámci Erasmusdays ve spolupráci s MČ Praha 6 k podpoře výuky žáků s odlišným mateřským jazykem. Je vedoucí projektu Erasmus+ na škole, organizuje výjezdy pedagogů do Evropy, aktivně se účastní mezinárodních seminářů. Organizuje soutěže v anglickém jazyce.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti učitelky základní školy s méně než pěti roky pedagogické praxe

Ena Ljubojevićová, ZŠ Pod Marjánkou – na prvním stupni působí v ZŠ Pod Marjánkou 3,5 roku. Umí vhodně uplatňovat moderní didaktické a alternativní metody výuky, které dovede přizpůsobit a využívat i pro žáky s podpůrnými opatřeními. Významně se podílí na zavádění moderních metod a způsobů pedagogické práce při výuce a při dalších aktivitách s žáky. V letošním školním roce vede Participativní projekt 2024 Šance do škol II.

Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání

Vladimíra Vedralová, MŠ Libocká – V MŠ Libocká působí 17 let. Po dobu svého působení ve školce se zajímá o plynulé začlenění všech dětí s podpůrným opatřením do běžného života, výchovy a vzdělávání. Aktivně se podílí na rozvoji školky, spoluvytváří atmosféru akcí pro rodiče a veřejnost. Dlouhodobě organizuje akce Běh babím létem či Setkání s babičkami a dědečky.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti asistentky pedagoga

Martina Císařová, ZŠ a MŠ J. A. Komenského (asistentka pedagoga ZŠ) – 18 let praxe v této základní škole. Se žáky pracuje trpělivě, vlídně, s ohledem na jejich potřeby, ale také důsledně a systematicky. Její osobní přístup k dětem i kolegům je inspirativní a velmi ceněný. Je uvádějícím asistentem pedagoga pro nové asistenty pedagoga na škole.

FOTOGALERIE

náhled souboru