Podpora Prahy 6 pro sociálně slabé: poukázky na nákup a tablety pro děti

V návaznosti na první vlnu koronavirové pandemie Praha 6 průběžně podporuje své občany v nepříznivé životní situaci. Celkem tuto pomoc  letos získalo již 220 nízkopříjmových osob a 113 dětí ze sociálně slabých rodin. Dvacet dětí také dostalo od městské části tablety celkem za 100 tisíc korun.  

  • Datum publikace: 14.10.2020

Nízkopříjmové osoby, mezi něž patří senioři a lidé se zdravotním znevýhodněním, dostávají od Prahy 6 poukázky v hodnotě tisíc korun. Dětem ze sociálně slabých rodin městská část věnuje poukázky v hodnotě dva tisíce korun.

„Není nám lhostejný složitý osud některých našich spoluobčanů, proto jsme se rozhodli poskytnout jim konkrétní podporu. Senioři a handicapovaní mohou využít poukázky pro nákup potřebných věcí. Myslíme také na vzdělávání a rozvoj mladých lidí. Věříme, že jim tablet pomůže v rámci přípravy do školy,“ říká Marián Hošek, radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví. O této

Cílové příjemce, kteří se v nepříznivé životní situaci nacházejí, včetně dětí, vytipovává odbor sociálních věcí Prahy 6, jehož pracovníci jsou s dotyčnými osobami či s jejich rodinami v pravidelném kontaktu. Za jednotlivé poukázky si dotyční mohou pořídit například hygienické potřeby či potraviny, v případě dětí i školní pomůcky.  

O finanční podpoře, která nyní dostává konkrétní formu, rozhodlo zastupitelstvo Prahy 6 již v květnu.

náhled souboru