Odvolání ředitele ZŠ a MŠ Bílá

Rada městské části Praha 6 na svém zasedání 5. ledna 2021 rozhodla o odvolání ředitele ZŠ a MŠ Bílá.

  • Datum publikace: 11.01.2021
  • Katastrální území: Dejvice

K odvolání ředitele školy došlo z důvodu „závažného porušení a neplnění právních povinností, vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele“, které bylo zjištěno zejména kontrolou hospodaření školy. O odvolání ředitele školy byl dnes informován pedagogický sbor a také rodiče žákyň a žáků školy.

Pro městskou část jako zřizovatele školy je naprosto stěžejní, aby i za této situace škola fungovala bezproblémově a nadále zde byla zajištěna vysoká kvalita výchovně vzdělávacího procesu.

Vedení školy se nyní přechodně ujal dosavadní zástupce ředitele. Na ředitelskou pozici bude v nejbližší době standardní cestou vypsáno konkurzní řízení.


náhled souboru