Jak přihlásit dítě do základní školy pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče,

když jsme vloni připravovali a poprvé zkoušeli elektronický systém rezervací k zápisům do prvních tříd, naší hlavní motivací bylo proces přihlašování dětí do škol v naší městské části co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným, a já jsem velmi ráda, že takový systém máme zavedený a odzkoušený právě nyní, kdy se stal naprostou nezbytností.

V době, kdy se snažíme omezovat vzájemné potkávání na minimum, v čase všech protiepidemických opatření, Vám systém umožní rezervovat čas návštěvy školy elektronickou formou, připraví přihlášku a data z ní odešle do databáze. Jednoduchý administrativní úkon usnadní přihlášení prvňáčka jak Vám, tak ředitelům škol.

Veškeré podrobnosti k zápisům najdete v této informační brožuře, kterou jsme pro vás připravili. Mnohem více o našich školách a jejich specializacích, včetně termínů online dnů otevřených dveří, se pak dozvíte z webových stránek www.jakdoskoly.cz.

Přeji vám i vašim dětem, ať jsou první kroky na dlouhé cestě za vzděláním co nejúspěšnější.

Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství

ikonka typu souboru application/pdf Jak přihlásit dítě do ZŠ 2021 [ PDF • 2597kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Jak přihlásit dítě do ZŠ 2021_ENG [ PDF • 2595kB ]