Registrace dítěte uprchlíka pro příjímací řízení do ZŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Tisk žádosti

česká vlaječka ČESKY
ukrajinská vlaječka УКРАЇНСЬКИЙ

Průvodce registrací

 • Tento průvodce slouží pro registraci ukrajinských dětí uprchlíků bydlících výhradně na území městské části Praha 6.
 • Uprchlíkům s bydlištěm mimo Prahu 6 bohužel z kapacitních důvodů nemůžeme nabídnout žádná místa.
 • Pro "běžné" děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 6 (Čechů i cizinců) slouží Zápisy do ZŠ 2023
 • Vyplnění registračních údajů později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis. Ze zadaných údajů se později vygenerují hotové Přihlášky a později i Rozhodnutí o přijetí a všechny další potřebné dokumenty.
 • Vše prosím vyplňujte česky a výhradně latinkou.
 • Pokud máte s češtinou problémy, požádejte nějakého dobrovolníka o pomoc. Pokud na něj zanecháte kontakt, budeme s vámi později komunikovat přes něho.
 • K zadaným údajům se budete moci kdykoli vrátit a případně je doplnit.

Kritéria

 • zápis dětí s datem narození 01.09.2016 - 31.08.2017 nebo uděleným odkladem
 • děti se zapisují v základních školách podle místa faktického pobytu a školských obvodů (viz spádové oblasti)
 • informace o počtu přijímaných dětí do 1. ročníku základní školy, včetně stanovených kritérií, budou na webových stránkách jednotlivých základních škol
 • v případě většího počtu uchazečů, než kolik jich základní škola bude moci přijmout, bude výběr uchazečů proveden losováním pod přidělenými registračními čísly

Kalendář

 • 01.06.2023 - spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 12.06.2023 - ukončení registrací
 • 13.06.2023 od 9:00 hod. do 12:00 hod - zápisy v základních školách
 • 13.06.2023 - dodání žádostí o odklad povinné školní docházky v základních školách
 • 26.06.2023 - losováni
 • 12.07.2023 od 10:30 hod. do 11:30 hod - nahlédnutí do spisu v ředitelně školy
 • 13.07.2023 ve 12:00 hod - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých škol
 • 31.07.2023 - ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek škol

K zápisu dne 13.06.2023 je třeba přinést

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí (vytisknete pomocí tohoto průvodce)
 • vízum za účelem strpění pobytu v České republice
 • doklad totožnosti dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, případně opatrovníka
 • doklad o místu faktického pobytu na území městské části Praha 6

Technické informace

 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.