Příručky pro zápis do ZŠ a MŠ Prahy 6

Příručky pro zápis do ZŠ a MŠ Prahy 6 jsou ke stažení na portálech www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.cz. A jaké jsou zásadní odlišnosti letošních zápisů? Spouštíme rezervační systém i pro základní školy, a to již od pondělí 6. 4., ve středu 15. 4. bude spuštěn systém pro školy mateřské.

  • Datum publikace: 03.04.2020

Využijte jej, prosím, pro tisk přihlášek i v případě, že se osobně zápisů nezúčastníte a využijete jinou formu podání přihlášky, například osobní datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem či letos výjimečně i doporučeným dopisem s dodejkou. Nově jsme pro vás do příručky zařadili kontaktní telefonní číslo, kde se můžete dohodnout na konkrétním termínu a času návštěvy úřadu městské části, pokud budete potřebovat výpis z evidence obyvatelstva, konverzi dokumentů či zřízení datové schránky. Novinkou je i možnost doložit očkování dětí před zápisem do MŠ pouze elektronicky. Pokud nechcete nebo nemůžete osobně navštívit lékaře, požádáte dětského lékaře o zaslání potvrzení elektronicky, pouze je nutné přesný text potvrzení, který je v přihlášce do MŠ. Sledujte rovněž weby jednotlivých škol a školek, kde naleznete důležité informace a podrobnosti zápisu.

náhled souboru